Về Giang Béc

Hi, mình là Giang Béc!

giangbec-la-aiTuổi trẻ, mình đã từng đi loanh quanh các thể loại content khác nhau, các kênh digital marketing khác nhau, rồi các môi trường làm việc khác nhau. Và hiện tại, mình dừng lại ở viết lách tự do, là một freelance content writer bình thường…

“Thành công là…
Biết được mục đích sống của mình,
Phát triển để đạt tới tiềm năng tối đa của mình, và
Gieo mầm tạo lợi ích cho người khác”
(“Thành công 101”- John C.Maxwell)

Kiến thức là vô cùng, nhưng, dù biết không có gì là hoàn hảo thì mình vẫn phải cố gắng học hỏi (mỗi ngày) vì mục tiêu tiệm cận sự hoàn hảo. Những điều mình chia sẻ ở đây chỉ đơn giản là những điều mình học được, những trải nghiệm thực tế của bản thân và mình hướng đến việc mang lại giá trị gì đó (dù nhỏ bé nhưng là những giá trị thiết thực) cho cộng đồng freelance content writer (giống mình).

LIÊN HỆ

Rất vui khi biết bạn muốn kết nối với mình!